Quy ước về danh pháp nhị thức tên khoa học cho thực vật
 1. Home
 2. Thực vật học
 3. Quy ước về danh pháp nhị thức tên khoa học cho thực vật
Nguyễn Thái Bình 9 tháng trước

Quy ước về danh pháp nhị thức tên khoa học cho thực vật

Danh pháp thực vật là hệ thống khoa học của việc đặt tên thực vật. Việc đặt tên cho thực vật được điều chỉnh bởi hai bộ quy tắc đã được công bố: Mã danh pháp quốc tế cho tảo, nấm và thực vật và Mã danh pháp quốc tế cho cây trồng. Những quy tắc này thiết lập một tiêu chuẩn tham chiếu trên toàn thế giới cho việc đặt tên thực vật. Theo quy ước, khi viết bằng văn bản, tên thực vật luôn được in nghiêng hoặc gạch chân và chữ cái đầu tiên của tên chi luôn được viết hoa.

Sau đây tóm tắt các quy tắc cơ bản liên quan đến việc viết tên thực vật cho thực vật:

 • Tên gọi chung của tên thực vật luôn được viết hoa (ví dụ: Salvia, Impatiens) và được gạch chân hoặc in nghiêng ngoại trừ trường hợp nó cũng được sử dụng làm tên thông thường, như trong salvia hoặc impatiens. Trong văn bản hoặc trong danh sách – nhưng chỉ khi rõ ràng – tên chi thường được viết tắt thành chữ cái đầu tiên, ví dụ: Rosa rugosa , R. moyesii , R. acicularis .
 • Tên gọi cụ thể của tên thực vật luôn là chữ thường và được gạch chân hoặc in nghiêng trong văn bản, như Gaultheria hẹlon hoặc Gaultheria hẹ . Nếu chỉ biết chi của thực vật thì tên gọi cụ thể được viết tắt là sp. (chỉ định một loài duy nhất) hoặc spp. (nhiều hơn một loài).
 • Các giống lai được tạo ra từ việc lai tạo từ 2 loài khác nhau trở lên (cùng loài), được đánh dấu bằng dấu nhân giữa chi và tên gọi cụ thể, ví dụ Forsythia x intermedia .
 • Các giống lai được tạo ra từ phép lai giữa các chi (giữa các chi), được đánh dấu bằng dấu nhân trước chi, ví dụ, x Solidaster luteus có nguồn gốc sau đây, ( Solidago canadensis x Aster ptarmicoides ).
 • Phân loài được viết tắt là ssp. hoặc subsp. Tên phân loài không được viết hoa mà được gạch chân hoặc in nghiêng, ví dụ Acer glabrum ssp. douglasii
 • Giống hay chính thức hơn là varietas, được viết tắt là var. Tên gọi giống không được viết hoa mà được gạch chân hoặc in nghiêng, như trong ví dụ này, Clematis montana var. người da đỏ
 • Hình thức hay chính thức hơn là forma được viết tắt f. (hoặc đôi khi fa.). Ví dụ, Cornus florida f. rubra .
 • Các loại cây trồng thường có tên bản địa, không in nghiêng hoặc gạch chân, và tất cả các từ đều được viết hoa và thường ở dạng dấu ngoặc đơn. Ví dụ: Astilbe chinensis ‘Pumila’ hoặc Ilex aquifolium ‘Ferox Argentea’ .
 • Nhóm: Phần này mô tả một nhóm cây con chưa được đặt tên, ví dụ Picea pungens Glauca Group mô tả tất cả các cây con chưa được đặt tên với tán lá màu xanh lam có sẵn trên thị trường vườn ươm. Tên nhóm không được in nghiêng hoặc gạch chân và tất cả các từ đều được viết hoa nhưng không ở trong dấu ngoặc đơn.
 • Ký hiệu ™ chỉ ra rằng người sáng tạo ra loại cây mới, chẳng hạn như Pyrus calleryana Aristocrat™, đã nộp đơn đăng ký tên thương hiệu. ® chỉ ra rằng tên thực vật là nhãn hiệu đã đăng ký, chẳng hạn như ở Pyrus calleryana Chanticleer®. Tên nhãn hiệu thường là “tên bán” của cây trồng, có thể khác với tên giống cây trồng. ví dụ. Weigela florida ‘Alexandra’ được bán dưới biệt danh Wine & Roses® weigela.
0 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar

Cloud
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi