Rong tảo

Rong (Tảo) là một nhóm nguyên sinh vật lớn và đa dạng, bao gồm các sinh vật thông thường là tự dưỡng, gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục nhưng chưa có rễ, thân, lá.

Hầu hết tảo sống trong nước. Đây là những sinh vật mà vách thân chứa xenluloza, là những sinh vật tự dưỡng vì chứa diệp lục, quang hợp nhờ ánh sáng và CO2.

Cơ quan dinh dưỡng còn gọi là tản. Tảo có nhiều dạng: đơn bào, sợi xiên, sợi phân nhánh, hình ống, hình phiến. Tảo không có mô dẫn truyền. Nhóm tảo có trên 100 000 000 loài hiện sống trên Trái Đất.

Tảo học (tiếng Anh là phycology hoặc algology, từ tiếng Hy Lạp φῦκος, phykos, “rong biển”; và -λογία, -logia) là một phân ngành của Sinh học nghiên cứu về tảo.

Rong (Tảo) đóng vai trò quan trọng vì là những sinh vât sản xuất chính trong các hệ sinh thái dưới nước. Các nhà nghiên cứu thực vật học thường tập trung vào tảo nước ngọt hoặc tảo đại dương, và xa hơn nữa trong các khu vực đó là tảo cát hoặc tảo mềm.

Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi