Bệnh lý cây

Bệnh hại cây trồng (hay bệnh lý cây trồng) là một trong những yếu tố chính gây mất năng suất và giảm chất lượng nông sản hiện nay. Sự phát sinh dịch bệnh trên cây trồng ngày càng khó kiểm soát bởi sự xuất hiện của những tác nhân gây bệnh mới và sự biến đổi khí hậu theo hướng bất lợi cho cây trồng.

Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công của biện pháp phòng trừ. Vì vậy, biết phương pháp chẩn đoán bệnh và phương pháp định danh phân loại tác nhân gây bệnh là điều rất cần thiết khi tìm hiểu về bệnh lý cây trồng.

Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi